Examensarbete på Pepto

Är du intresserad av att göra exjobb inom optimering, tillämpad matematik eller programutveckling?

Kontakta vår VD via mailadressen nedan:

Thomas Schönbeck
Epost: Thomas.schonbeck@pepto.se

Tidigare examensarbeten:

2013
Anna-Karin Hermansson - How does the Preceptron find a solution?

2003/04
Helena Westerblad - Optimal produkt placering i kollin för pappers produktion(DOT)

1999
Johan Bergman - Cutting Stock Heltalsproblem (Trim)
Younes Lousseief - Optimal Dimensionering av Pumpsystem pOpt)

1998
Tomas Sjögren - Dynamisk Programmering (Dot)
Mats Backlund - Optimal Order Styrning (Dot)